Vet du om noen som fortjener en pris for sitt arbeid for barns rettigheter i Norge?

Redd Barna ønsker forslag på noen som har gjort en innsats for barn i Norge. Kanskje du vet om noen?

Vet du om noen som fortjener en pris for sitt arbeid for barns rettigheter i Norge?

Prisen kan gis til enkeltpersoner, grupper, organisasjoner, bedrifter eller andre som har gjort en særskilt innsats for å styrke barns rettigheter eller bekjempe brudd på barns rettigheter.

Redd Barnas hovedstyre beslutter hvem som skal tildeles prisen. Prisen består av hederlig omtale, diplom og et kunstverk av den anerkjente billedkunstneren Elisabeth Werp.

Forslag til kandidater sammen med en kort begrunnelse, kan sendes til marianne.kvisvik@reddbarna.no innen 26. april i år. For mer informasjon, se: http://www.reddbarna.no/pris.

 

Tidligere vinnere:

2010: Landsforeningen for barnevernsbarn for deres innsats som talerør for barn som er under omsorg eller får annen hjelp fra barnevernet. Organisasjonen har tatt opp mange og viktige saker knyttet til barns rettigheter i barnevernet. Landsforeningen for barnevernsbarn løfter fram barnevernsbarnas stemmer i debatten og synliggjør barna som likeverdige aktører i diskusjonen om barnevernet. Redd Barna vil gjennom prisen gi støtte til organisasjonens viktige arbeid og bidra til å løfte fram deres synspunkter i en viktig fase for utviklingen av barnevernet.

 

2009: Hans Majestet Kong Harald for å ha vært en forkjemper for barns rettigheter gjennom mange år. Redd Barna ønsket spesielt å hedre Kong Harald for hans engasjement i foranledningen til og i forbindelse med premieren av animasjonsfilmen Sinna Mann. Kongen har vært uredd i kommunikasjon med barn om vold og overgrep, og fremstår således som et forbilde for andre voksne ved å bryte tabuer om hva vi kan snakke om. Kongens budskap til barn om at det ikke er deres skyld, har nådd fram til mange.

Share