BARsnakk

Et sted å dele tanker

 

BARsnakk er en anynom nettbasert chattetjeneste, opprettet av BAR 5. oktober 2010. Tjenesten er rettet mot deg som opplever, eller har opplevd, foreldres eller andre voksnes rusbruk som problematisk. Her kan du snakke fritt om problemer og utfordringer, stille spørsmål og dele tanker, bekymringer, opplevelser og erfaringer.

I BARsnakk blir du koplet direkte til en av våre frivillige chat-verter, som er der for å lytte til deg. Dere snakker hele tiden i et privat chat-rom. De fleste av våre frivillige har selv erfaringer som ”barn av”, og har dermed gode forutsetninger for å sette seg inn i din situasjon.

Helt anonymt kan du snakke om temaer som:

  • Mamma og/eller pappas rusbruk og psykiske sykdom
  • Hverdagsutfordringer som skole, fritid, venner eller annet
  • Barnevern
  • Hva finnes av hjelp
  • Ditt forhold til rus
  • Andres rusproblem

 

BARsnakk er ikke en behandlingstjeneste, men et avlastningssted for tanker og spørsmål.

 

For å gå videre til BARsnakk.no klikker du  her

Når du logger på chatten blir du koblet opp mot en av våre chat-verter som er der kun for deg. Dere snakker i et privat chatrom og du kan se et bilde av den du snakker med i vinduet som åpner seg – men de kan ikke se hvem du er. 

BARsnakk --> brukeravtale

 

 

Share